Aktuellt:


2016-11-05, Lördag, Alla helgons dag
16:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Marianne Nilsson. Norra Mo kyrkokör. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman.
Mulseryds kyrka
18:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Marianne Nilsson. Norra Mo kyrkokör. Gunilla Wallenström läser dikter av Atle Burman.
Bottnaryds kyrka
2016-11-06, Söndag, Alla själars dag
16:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Mikael Henning. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman. Kristina Hestner, oboe.
Norra Unnaryds kyrka
18:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Mikael Henning. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman. Kristina Hestner, oboe.
Angerdshestra kyrka
2016-11-12, Lördag
11:00 Andakt
Mogården
2016-11-13, Söndag, Söndagen före domsöndagen
11:00 Mässa
Marianne Nilsson. Kantor Ingemar S
Bottnaryds kyrka
17:00 Annat
Stugmöte. Församlingsinstruktion.
Bottnaryds fh stora salen