Våra gudstjänster med mera


med reservation för ändringar

2016-11-05, Lördag, Alla helgons dag
16:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Marianne Nilsson. Norra Mo kyrkokör. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman.
Mulseryds kyrka
18:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Marianne Nilsson. Norra Mo kyrkokör. Gunilla Wallenström läser dikter av Atle Burman.
Bottnaryds kyrka
2016-11-06, Söndag, Alla själars dag
16:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Mikael Henning. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman. Kristina Hestner, oboe.
Norra Unnaryds kyrka
18:00 Gudstjänst
Minnesgudstjänst. Mikael Henning. Gunilla Wallerström läser dikter av Atle Burman. Kristina Hestner, oboe.
Angerdshestra kyrka
2016-11-12, Lördag
11:00 Andakt
Mogården
2016-11-13, Söndag, Söndagen före domsöndagen
11:00 Mässa
Marianne Nilsson. Kantor Ingemar S
Bottnaryds kyrka
17:00 Annat
Stugmöte. Församlingsinstruktion.
Bottnaryds fh stora salen
2016-11-19, Lördag
16:00 Syföreningen
Kyrkliga syföreningens basar. Mikael Henning.
Norra Unnaryds församlingshem
2016-11-20, Söndag, Domsöndagen
11:00 Gudstjänst
Mikael Henning.
Bottnaryds kyrka
2016-11-22, Tisdag
17:00 Gudstjänst
"Himmel och pannkaka". Mikael Henning.
Bottnaryds kyrka
2016-11-27, Söndag, Första söndagen i advent
11:00 Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Mikael Henning.
Norra Unnaryds kyrka
16:00 Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Norra Mo kyrkokör, Annika Argus. Filip Wiklund, trumpet. Mikael Henning. Röda korset medverkar.
Bottnaryds kyrka
2016-12-01, Torsdag
08:30 Mässa
Morgonmässa. Marianne Nilsson.
Bottnaryds kyrka
2016-12-04, Söndag, Andra söndagen i advent
11:00 Gudstjänst
Adventsgudstjänst. Marianne Nilsson. Röda korset medverkar. Kantor Tomas S.
Mulseryds kyrka