Norra Mo församling

Kontakta ossNorra Mo församling

Kyrkvägen 12
565 76 BOTTNARYD
Församlingsexp har öppet:
Måndag, onsdag och torsdag kl 09.30-11.30.
Tel: 036-200 05
Fax: 036-205 30
E-post till församlingen: norramo.forsamling@svenskakyrkan.se

Personal:

Vik. kyrkoherde Marianne Nilsson: 036-200 21, 0708-42 10 67
E-post: marianne.b.nilsson@svenskakyrkan.se

Vik.komminister Mikael Henning: 076-283 84 55
E-post: mikael.henning@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer Ulf Eriksson: 036-200 62, 0708-42 10 62
E-post: ulf.o.eriksson@svenskakyrkan.se

Kantor Annika Argus: 036-200 13, 0708-42 10 61
E-post: annika.argus@svenskakyrkan.se

Kantor Jan Brolin: 0708-95 25 60
E-post: jan.brolin@gmail.com

Församlingspedagog Anna Ingström: 073-981 87 52
Epost: anna.ingstrom@svenskakyrkan.se