Angerdshestra kyrka 1669




Foto Ann-Catrin Brewitz

Vid en restaurering av Angerdshestra kyrka år 1910 fann man ett trettiotal stockar där några har runinskrifter från den gamla medeltidskyrkans invigning på 1200-talet. Stockarna finns nu på Historiska Museet i Stockholm.

1669 byggdes den nuvarande kyrkan då den medeltida revs. Klockstapeln byggdes troligen samtidigt med kyrkan. Under 1800- och 1900-talen har kyrkan både byggts om och till.

Bland kyrkans äldsta inventarier finns en träskulptur, troligen från 1400-talet, som föreställer den heliga Anna, jungfru Marias moder. 1952 sattes den up på den södra långväggen. En mässhake från 1661 och en brudkrona i förgyllt silver från 1649 finns bevarade. Dopfunten är av trä och gjord på 1700-talet. Altaruppsatsen lär vara ett arbete av Johan Kinnerus 1716-17. Han har också gjort predikstolen med skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna.

Vägbeskrivning: alt 1: Tag av från riksväg 40 en mil väster om Jönköping mot Angerdshestra. alt 2: Tag av från riksväg 26 (Nissastigen) mellan Ryd och Norra Unnaryd, följ skyltning mot Angerdshestra.